Privacybeleid vacatures en stages
Ons privacybeleid bij vacatures en stages
Privacybeleid bij onze vacatures en stages

Dit is de privacyverklaring van P-services
Via p-services.nl/vacatures verzamelt P-services Support B.V., gevestigd te (3771 RV) Barneveld, aan het adres Röntgenstraat 2, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 58312390 (hierna genoemd: “P-services”) persoonsgegevens c q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”).

Deze privacyverklaring geldt specifiek voor het verzamelen van persoonsgegevens via alle afzonderlijke vacatures/stages die wij publiceren op de website p-services.nl/vacatures.

P-services is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens vinden wij belangrijk. Wij verwerken deze dan ook secuur en zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

In deze privacyverklaring informeren wij jou welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen via p-services.nl/vacatures en wat ons doel hiermee is.  

Wij houden ons aan de AVG bij de verwerking van jouw persoonsgegevens
Oftewel aan de eisen die privacywet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij deze inzetten. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • De verzameling van jouw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden, in dit geval werving en selectie;
 • Jou vooraf om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in die situaties waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
 • Jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de vacature/stage waarvoor wij ze ontvangen;
 • Jouw rechten respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit).

1. Hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen

Wanneer je voor jouw sollicitatie gebruikmaakt van p-services.nl/vacatures verzamelen wij op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • Online sollicitatie: onderaan elke vacature/stage kun je via de button Solliciteer nu! online solliciteren. Je maakt vervolgens een persoonlijk account in onze portal aan. De persoonsgegevens inclusief jouw motivatie en cv die je daar uploadt, zijn voor ons nodig om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en beoordelen;
 • Deze privacyverklaring gaat specifiek over de vacaturepagina’s van p-services.nl. Voor het verdere bezoek aan onze websites (p-services.nl en de website van onze labels) verwijzen we naar de privacyverklaringen op de betreffende sites zelf.

2. Welke persoonsgegevens wij verwerken

 • Naam en contactgegevens: voorletters, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en  telefoonnummer;
 • Demografische gegevens: geslacht en geboortedatum;
 • Cv (curriculum vitae): informatie over werkervaringen, opleidingen/trainingen, hobby’s, LinkedIn-profiel.
 • Beoordeling geschiktheid als kandidaat: gegevens waarop wij jou als sollicitant beoordelen, zoals een uitkomst van een test, case, schrijf- of ontwerpopdracht of assessment;
 • Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om onze website(s) te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of andere locatie), zoals IP-adres, gebruikte browser, type apparaat, besturingssysteem, service provider, taalinstelling;
 • Technische gegevens: jouw zoekgedrag op de website(s), waaronder het muis- en klikgedrag. Maar ook de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website(s).

3. Accepteer je deze privacyverklaring niet dan is het niet mogelijk om jouw sollicitatie bij ons te doen. 

4. Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De onder punt 2 genoemde persoonsgegevens gebruiken we:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden online te solliciteren op een vacature/stage en gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website;
 • Om jouw online sollicitatie te verwerken en jou op de hoogte te houden van het verloop en de uitkomst van jouw sollicitatie;
 • Om jouw geschiktheid als kandidaat voor een bepaalde vacature te beoordelen. Daarbij kijken we niet alleen naar jouw cv en motivatie, maar kunnen we ook jouw social media-profielen, zoals bijvoorbeeld Linkedin, bekijken;
 • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website(s) en onze verschillende soorten dienstverlening. Zodat we deze, wanneer nodig, kunnen verbeteren. Dit doen wij op basis van jouw voorkeuren en jouw gebruik van onze website(s).

5. Op welke grondslag en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken

De in punt 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in punt 4 genoemd door ons verwerkt. Dit is noodzakelijk voor ons om te kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor onze vacature/stage.

6. Op p-services.nl maken we gebruik van cookies

Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via jouw browser op de harde schijf van je computer worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig.
Wij vinden het belangrijk dat jij weet welke cookies onze website gebruikt en waarvoor. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om je te informeren en jouw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een overzicht en verdere uitleg van de soorten cookies op p-services.nl lees je in onze volledige cookieverklaring.

7. De bewaartermijn van jouw sollicitatiegegevens is beperkt

Jouw sollicitatiegegevens worden tot maximaal vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Wij kunnen je toestemming vragen om jouw gegevens langer te bewaren voor toekomstige vacatures/stages. Dit doen wij alleen als we hiervoor toestemming van jou hebben verkregen. In dat geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar. Deze toestemming kun je uiteraard altijd intrekken.

8. Technische en organisatorische maatregelen

Onze computersystemen zijn beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw persoonsgegevens worden digitaal verwerkt en opgeslagen voor de daarvoor benodigde duur, zoals vermeld in punt 7. Ons systeem en onze internetverbinding is beveiligd met SSL.

9. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden

Ben jij niet de uiteindelijke kandidaat voor de vacature of stage waarop je solliciteerde?  Dan kunnen wij jouw sollicitatie alsnog intern doorzetten naar de intercedentes van ons onderdeel Jigler.nl. Als zij op dat moment geen match op actuele vacatures voor jou hebben, dan verwijderen zij direct daarna jouw gegevens. Is er sprake van een geschikte baan via Jigler.nl, dan nemen zij contact met jou op.
Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen als jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

10. Check altijd de privacyverklaring van websites van derden

De vacatures/stages die wij op onze social-media-accounts publiceren, kun je delen. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies, zodat deze social media jou herkennen op het moment dat jij iets deelt. De beheerders van deze social media kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons of links met onze website zijn verbonden. Lees daarom voor gebruik van de desbetreffende website altijd eerst de privacyverklaring van de website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

11. Rechten

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens. En daarbij kun je verzoeken om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Verwijdering verzorgen wij alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Verder bestaat de mogelijkheid een klacht bij ons in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, ook kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt ons vragen jouw gegevens beschikbaar te maken voor overdracht aan een andere partij, de zogenaamde: dataportabiliteit. Voor al jouw vragen in het kader van privacy bij jouw sollicitatie kun je ons bereiken op het emailadres: privacy@p-services.nl.

12. Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds wijzigen

Bijvoorbeeld omdat er actuele ontwikkelingen zijn, waardoor de huidige verklaring niet langer voldoende is. Op p-services.nl vind je onderaan elke vacature de meest actuele versie van de privacyverklaring.  

Versie: mei 2020