Sponsorbeleid | P-services

Betrokken

maatschappelijk, cultureel en sportief

"Betrokken bij maatschappelijke, culturele en sportieve initiatieven, zowel landelijk als in de regio."

Sponsorbeleid

P-services ondersteunt zowel landelijk als lokaal verschillende activiteiten, projecten, (sport)clubs, goede doelen en initiatieven. Hiermee uiten we onze betrokkenheid bij maatschappelijke, culturele en sportieve initiatieven, zowel landelijk als in de regio.

Jaarlijks maken we een selectie van initiatieven die onze collega's zelf aandragen om via sponsoring te ondersteunen.

Om te toetsen of deze passen bij P-services HR group, toetsen we deze aan de volgende, voor onze organisatie wenselijke kenmerken:

Regionale en lokale betrokkenheid

P-services heeft heel Nederland als werkterrein, maar we streven ernaar om ook een belangrijke regiofunctie te hebben als het gaat om personeelsbeheer. En vanuit sympathie voor onze vestigingsplaatsen (Barneveld, Heerenveen en Oss) richten we ons ook op projecten die plaatselijk van belang zijn. Veel klanten en collega’s hebben immers binding met deze plaatsen.

Passend bij onze zakelijke dienstverlening (business to business)

Vanwege onze zakelijke dienstverlening focussen we op projecten die aansluiten bij waar wij actief in zijn.

Focus op sportsponsoring

In onze dienstverlening hebben we dagelijks te maken met ziekteverzuim. Zowel werkgevers als werknemers is er veel aan gelegen om verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken, want nergens worden de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid zo direct, lang en veel doorbelast als in Nederland. Sport heeft vooral een positieve invloed op de gezondheid. Gezond leven en sporten dragen ertoe bij dat mensen zich fitter voelen en minder vaak ziek melden.

Eigen collega’s zijn ambassadeurs voor ons bedrijf

Wij dragen graag bij aan de club waar onze collega binding mee heeft wanneer hij of zij daar een actieve rol heeft.

Maatschappelijke relevantie/maatschappelijke sponsoring/goede doelen

Jaarlijks zetten we een vooraf bepaald budget in om door collega's gekozen goede doelen te ondersteunen. Bovendien steken we als personeel de handen uit de mouwen op de P-services Doet-dag.